İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Sağlık ve Güvenlik

Önce Sağlık ve Güvenlik olduğunun bilincinde faaliyetler yürütülür.

Risk Analizi

İş öncesi risk analizlerimiz en ince ayrıntısına kadar yapılır.

Risk Faktörleri

Risk faktörlerinin ortadan kaldırılması için herşey planlanır.

Sürekli Kontrol

Sürekli saha kontrolleri yapılır ve yerinde tespitler yapılır.

Yüksek Teknoloji

Teknoloji de kulanılarak olası kazaların önüne geçilir.

Sürekli Eğitim

Analiz sonuçlarına göre personele eğitimlerin verilmesi tamamlanır.


Şantiyelerimizde ve fabrikamızda birinci önceliğimiz, şirket çalışanlarımızın ve alt taşeronlarımızın "İş Sağlığı ve Güvenliği" kurallarına uygun olarak faaliyetlerini sürdürebilmesini sağlamaktır.

Burada amacımız yalnızca yasal zorunlulukları yerine getirmek değil, şirketimiz çalışanlarımız ile aynı iş sahasında bulunan tüm personele bu bilinci aşılayarak, ülkemizin bu konudaki imajını yükseltilmesinde fayda sağlamaktır.

Çalışanlarımızın İş Sağlığı ve Güvenliği için her alanda aktif çalışmalarımız devam etmektedir.


VOLMAK İNŞAAT MAKİNA olarak benimsemiş olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır. VOLMAK Makine & İnşaat’ın faaliyet gösterdiği her alanda İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) birinci öncelik olup, "sağlığını koru, işini koru" sloganı ile bu anlayışını ifade eder.

Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek üzere, herkes kendi yetki sınırları içinde gerekeni yapmakla yükümlüdür. En önemli hedeflerimizden biri de, tüm çalışanlarımızı ve içinde bulunduğumuz çevreyi işkolumuzun olası risklerine karşı korumaktır.

Bu doğrultuda;

  • İşyeri ve eklentilerinde; çalışanların, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin ve işyeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları bulundurmayı, gereğinde kullanılmasını sağlamayı,
  • İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,
  • İşyerinde iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek riskleri tespit edip, her seviyedeki çalışanların, ziyaretçilerin, alt yüklenicilerin sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmeyi, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmayı,
  • Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,
  • İşyerinde hizmet veren alt yüklenici ve ziyaretçilerin de VOLMAK İNŞAAT MAKİNA'nın koymuş olduğu iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymalarını sağlamayı,
  • VOLMAK Makina & İnşaat'ı İSG uygulamaları açısından, bağlı bulunulan kurumlar, sanayi odaları ve dernekler nezdinde örnek bir şirket haline getirmeyi,
  • Endüstriyel dünyanın gelişimini gözönüne alarak, gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bügünden tahmin etmeyi, sürekli gelişmeyi ve durumumuzu gözden geçirmeyi,
  • Bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan İSG Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı İSG politikamız olarak taahhüt ederiz.